Cardul european de asigurari sociale de sanatate

cardul european de asigurari de sanatate - aplicatie smartphone

Cardul european se elibereaza asiguratului numai in situatia deplasarii acestuia pentru sedere temporara intr-un stat membru al Uniunii Europene, putand fi utilizat de catre asiguratii din sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania numai pe teritoriul Uniunii Europene. Prin sedere temporara se intelege deplasarea unei persoane in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene pentru motive turistice, profesionale, familiale sau pentru studii, pentru o perioada de timp de cel mult 6 luni.

In vederea eliberarii cardului, persoana asigurata va depune la casa de asigurari de sanatate la care este luat in evidenta o cerere si documente care sa ateste calitatea deasigurat. Casa de asigurari de sanatate verifica calitatea de asigurat a persoanei, urmand ca in situatia in care cererea este aprobata, costurile tiparirii fiind suportate din Fondul national Unic de Asigurari de Sanatate.

Emiterea cardului european nu poate fi refuzata de casa de asigurari de sanatate decat in situatia in care asiguratul nu face dovada platii la zi, pe ultimii 5 ani, a contributiei de asigurari sociale de sanatate.

Cardul European se elibereaza in termen de 7 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii la casa de asigurari de sanatate. In cazul in care circumstante exceptionale impiedica eliberarea Cardului European, casa de asigurari de sanatate va elibera un certificat provizoriu de inlocuire a cardului.

Perioada de valabilitate a Cardului european este de 6 luni de la data emiterii. Serviciile medicale acordate in baza cardului european nu trebuie sa depaseasca ceea ce este necesar din punct de vedere medical in timpul sederii temporare in statul membru al Uniunii Europene. Aceste servicii se acorda asiguratilor romani in conformitate cu legislatia statului membru al Uniunii Europene in care se deplaseaza titularul Cardului european.

Cardul nu acopera situatia in care persoana asigurata se deplaseaza in UE cu scopul de a beneficia de tratament medical. Titularii Cardului European emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, in perioada de valabilitate a cardului, beneficiaza de servicii medicale in Romania in aceleasi conditii ca si persoanele asigurate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate din tara noastra. In acest sens, furnizorii de servicii medicale aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate au obligatia de a acorda asistenta medicala necesara, urmand a evidentia si raporta distinct caselor de asigurari sociale de sanatate serviciile medicale acordate pentru aceste categorii de persoane. Mai multe informatii pe site-ul CNAS: http://www.cnas.ro/cardul-european

Descarcati aplicatia „Cardul european de asigurari sociale de sanatate” pentru smartphone-ul dumneavoastra:

App Store – Apple Android – Google Windows market
qrcode apple aplicatie card european de asigurari qrcode android - cardul european asigurari de sanatate qr windows - card european sanatate

 

cerere tip pentru obtinerea cardului european de asigurari de sanatate

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.