UE: 88 de milioane de euro pentru dezvoltarea zonei de graniţă Româno – Sârbă

blank

Logo 3 - June 2015 - Interreg IPA CBC

Programul Interreg IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia a fost aprobat de către Comisia Europeană în data de 6 august 2015, primul apel de proiecte fiind estimat a fi lansat în luna septembrie a.c.

Programul continuă finanțarea cooperării transfrontaliere în zona de graniță româno-sârbă, prin intermediul Instrumentului de Asistență pentru Preaderare (IPA II), cu sprijinul Uniunii Europene și al guvernelor celor două state.

În perioada imediat următoare, va fi demarată implementarea efectivă a programului. Astfel, va fi întrunit Comitetul Comun de Monitorizare al Programului, pentru a aproba documentele aferente. Printre acestea, se află şi Ghidul Aplicantului pentru primul apel de propuneri de proiecte, ce se estimează a fi lansat în luna septembrie 2015. Apelul se referă la propuneri de proiecte pe axele 1-4, cu un buget IPA alocat în valoare de 27,8 milioane euro, respectiv propuneri de proiecte strategice cu buget IPA alocat de 22,4 milioane euro.

Bugetul total al programului este de 88.124.999 de euro, din care 74.906.248 de euro reprezintă finanțare nerambursabilă din fondurile Uniunii Europene. În perioada 2014-2020, vor putea fi finanțate proiecte pe 4 axe prioritare, în domeniile:

  • promovarea ocupării forței de muncă și serviciilor pentru o creștere favorabilă incluziunii – 18 milioane de euro,
  • protecția mediului și managementului riscurilor – 21 milioane de euro,
  • mobilitate şi accesibilitate sustenabile – 21 milioane de euro,
  • atractivitate pentru turism sustenabil – 18 milioane de euro.

zona de aplicareAria eligibilă a Programului este constituită din județele Timiș, Caraș Severin și Mehedinți (din România) și districtele Severno Banatski, Srednje Banatski, Južno Banatski, Braničevski, Borski, Podunavski (din Republica Serbia).

România îndeplinește în continuare rolul de Autoritate de Management (prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice), Autoritatea Națională fiind stabilită în cadrul Biroului de Integrare Europeană – Guvernul Republicii Serbia, iar Secretariatul Tehnic Comun este organizat la Timişoara, în cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara, fiind sprijinit de Antena STC stabilită la Vršac, Republica Serbia. Auditul la nivelul Programului va fi realizat de către Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi din România, iar atribuțiile de certificare vor fi îndeplinite de către Autoritatea de Management.

Potențialii beneficiari, precum și toți cei interesați de cooperarea transfrontalieră româno-sârbă în cadrul Programului Interreg IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia pot obține mai multe informații accesând secțiunea 2014-2020 din cadrul site-urilor: www.brct-timisoara.ro și www.romania-serbia.net.

***

Informaţii suplimentare

MDRAP gestionează, în perioada de programare 2014-2020, 14 programe operaţionale cu cofinanţare din fonduri europene:Programul Operaţional Regional – POR, Programul Operational Capacitate Administrativă – POCA şi 12 programe de cooperare teritorială europeană (6 programe pentru care MDRAP este Autoritate de management sau Autoritate comună de management şi 6 programe pentru care este Autoritate naţională).

Programele de Cooperare Teritorială Europeană presupun cooperarea, prin intermediul unor proiecte gestionate şi administrate în comun de partenerii din statele participante, a unor regiuni din România:

  • cu regiuni din statele vecine, în cadrul cooperării transfrontaliere – prin care se finanțează proiecte de accesibilitate (transport şi tehnologia informaţiei), mediu şi prevenirea riscurilor, dezvoltare economică şi socială şi acţiuni „people to people”;
  • cu regiunile dintr-un anumit spaţiu geografic, în cadrul cooperării transnaţionale – prin care se finanțează acţiuni şi dezvoltarea de reţele care să ducă la dezvoltare teritorială integrată în domenii precum: inovaţia, mediul, accesibilitatea și dezvoltarea urbană;
  • cu regiuni din orice stat membru al Uniunii Europene, în cadrul cooperării interregionale – cooperarea între autorităţile publice pe probleme de interes comun, prin transfer de experienţă şi bune practici între regiunile UE, prin constituirea de reţele între oraşele şi între cercetătorii din UE.

Principiile de implementare a acestor programe includ: cooperarea între statele participante (toate proiectele trebuie să fie dezvoltate şi implementate în comun), competitivitatea deschisă (în cadrul unor licitaţii de propuneri de proiecte comune) şidezvoltarea şi implementarea de proiecte în parteneriat,între aplicanţi/beneficiari provenind din statele participante la program.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.